< - inici
SERVEIS PROFESSIONALS
comptable
comptabilitat financera
fiscal i mercantil
tecnològicament innovadora
analítica

L’equip de professionals de l’Àrea Comptable ofereix un tractament complet de la comptabilitat financera i analítica de la seva empresa, com també l’assessorament necessari en matèria fiscal i mercantil. Mantenim al dia la seva comptabilitat i ens ocupem de totes les obligacions fiscals i administratives del seu negoci.

Som una empresa tecnològicament innovadora. Mitjançant una  nova plataforma de comunicació i gestió documental on-line, obtenim la sincronització directa de dades amb l’aplicació comptable del client, perquè pugui portar el control diari d’ingressos i despeses i comunicar-se amb nosaltres des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

El nostre sistema d’encriptació de fitxers ens permet l’enviament i recepció de dades de forma segura, de manera que s’evita la pèrdua o modificació de la informació i s’aconsegueix la màxima rapidesa i fiabilitat.

Mitjançant l’aplicació d’aquests nous processos, podem oferir un seguiment més personalitzat en l’anàlisi de la situació econòmica, patrimonial i financera del client. L’estudi i interpretació dels resultats ens permet acompanyar-lo en la presa de decisions a l’hora d’optimitzar el funcionament de la seva empresa.

 
 
 

 

Cap de l'Àrea: David Lecha